SÖNMEZ 2001 (EKMEKLİK BUĞDAY)

 • Kuru alanlar için geliştirilmiştir.
 • Kurağa oldukça iyi dayanır.
 • Yağışı daha yüksek olan yerlerde veya destek sulama ile daha yüksek verim vermektedir.
 • İç Anadolu ve bütün geçit bölgelerimiz için uygundur.
 • Islahında Bezostaja-1 kullanıldığı için bitki görünüşü ve dane yapısı Bezostaja-1 çeşitine benzer.
 • Bezostaja-1 çeşitine göre oldukça erkenci, boyu 10 cm kadar daha yüksek, kök hastalıklarına daha dayanıklıdır.
 • Kuruda dekara verimi Bezostaja-1’den %20-50 daha fazladır, sulu şartlarda ise en az Bezostaja-1 kadar başarılıdır.
 • Dekara verimi kuruda 300-500 kg, suluda 500-750 kg arasındadır.
 • Beyaz başaklı, kılçıksız, kırmızı ve sert daneli olup Bezostaja-1 kalitesindedir.
 • Hektolitre ağırlığı 76-86 kg, bin dane ağırlığı 36-42 g, protein yüzdesi 12-15, enerji değeri 180-320, sedimentasyon değeri (Zeleny) 38 – 53 ml arasındadır.
 • Boyu 100 cm civarındadır. Yatmaya ve kışa dayanıklıdır.
 • Yaprak ve çiçek hastalıklarına dayanıklıdır. Sarı pasa yakalanmaz, kök hastalıklarına toleransı yüksektir.
 • Hasat ve harmanı kolaydır.
 • Kuruda dane dökmez, ancak, yüksek yağışlı yıllarda veya sulandığında hasatı geç kalmamalıdır, dane dökme sorunu yağanabilir.
Share